Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

BAN CHỦ NHIỆM KHOA HÓA HỌC

 


GVCC. PGS. TS. Đào Thị Việt Anh - Trưởng khoa Hóa học


GVCC. PGS. TS. Mai Xuân Dũng - Phó Trưởng khoa Hóa học

- Quản lý chung các hoạt động của khoa;

- Quản lý và phát triển đội ngũ, công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá và phân loại viên chức thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

- Hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển khoa theo từng giai đoạn;

- Phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo, đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học các ngành thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng (bao gồm cả hệ chính quy và VLVH);

- Phụ trách các hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo phân công của Ban Giám hiệu;

- Triển khai các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

 

Liên hệ: Phone: 0983.172.969.

              E-mail: daothivietanh@hpu2.edu.vn

- Quản lý các hoạt động hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; biên soạn và phát triển học liệu phục vụ đào tạo;

- Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Quản lý công tác sinh viên; các hoạt động thực tế, văn nghệ, thể thao của sinh viên.

- Quyết định các công việc khi Trưởng khoa uỷ quyền; báo cáo với Trưởng khoa về các công việc đã được giao.

 

 

 

 

Liên hệ: Phone: 0962.938.394

              E-mail: maixuandung@hpu2.edu.vn

Bài viết khác

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

Chủ tịch công đoàn: TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

12/10/2022

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

Bí thư CĐCB: TS. GVC Nguyễn Văn Đại

11/10/2022

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Tổ trưởng: TS. GVC Chu Văn Tiềm

15/06/2021

TỔ HÓA HỮU CƠ

TỔ HÓA HỮU CƠ

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Quang Hợp

10/06/2021

TỔ HÓA LÝ - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔ HÓA LÝ - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Thế Duyến

10/06/2021

TỔ HÓA VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

TỔ HÓA VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

Tổ trưởng: PGS. TS. GVC Nguyễn Văn Quang

06/06/2021

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

Phó tổ trưởng (phụ trách): TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

05/06/2021

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

Cố vấn: TS. GVC Kiều Phương Hảo

12/04/2021