Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

TỔ HÓA VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

Tổ trưởng: PGS. TS. GVC Nguyễn Văn Quang

Tổ Hóa Vô cơ - Đại cương được tái lập vào năm 2005 cùng với việc tái lập khoa Hóa học. Hiện nay tổ có 06 viên chức, giảng viên gồm: 01 PGS.TS. GVC, 01 TS. GVC, 01 TS, 02 ThS. GVC và 01 cử nhân thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

PGS. TS. GVC Nguyễn Văn Quang

ThS. GVC Nguyễn Thị Thu Lan TS. GVC Đăng Thị Thu Huyền

ThS. GVC Hoàng Quang Bắc TS. Lê Đình Tuấn CN. Phạm Thu Hương
  • Về giảng dạy: Tổ tham gia giảng dạy các học phần Hóa học Đại cương, Khoa học Tự nhiên 2, Hóa học Vô cơ cho sinh viên chính quy, hệ vừa làm vừa học và học viên cao học. 
  • Về nghiên cứu khoa học: Các hướng nghiên cứu chính của tổ là vật liệu quang điện tử, vật liệu xử lý môi trường, phân bón hóa học, nghiên cứu về cấu tạo chất và cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học, thiết kế hệ vật liệu để xác định ion kim loại và làm cảm biến sinh học, vật liệu màng polyme có khả năng hấp thụ và phản xạ ánh sáng....
  • Các thành tích đã đạt được: các giảng viên trong tổ tích cực tham gia và chủ trì nhiều đề tài khoa học Nafosted, cấp bộ và cấp cơ sở. Đến nay đã công bố được trên 22 bài báo tạp chí quốc tế uy tín, 01 bài Scopus, 57 bài đăng tạp chí chuyên ngành và hội nghị trong nước. Ngoài ra, các giảng viên trong tổ tham gia bồi dưỡng sinh viên đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi Olympic sinh viên Toàn Quốc, hướng dẫn nhiều sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Bộ, Eureka.

Tập thể viên chức, giảng viên tổ Hóa Vô cơ - Đại cương

Bài viết khác

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

Chủ tịch công đoàn: TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

12/10/2022

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

Bí thư CĐCB: TS. GVC Nguyễn Văn Đại

11/10/2022

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Tổ trưởng: TS. GVC Chu Văn Tiềm

15/06/2021

TỔ HÓA HỮU CƠ

TỔ HÓA HỮU CƠ

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Quang Hợp

10/06/2021

TỔ HÓA LÝ - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔ HÓA LÝ - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Thế Duyến

10/06/2021

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

Phó tổ trưởng (phụ trách): TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

05/06/2021

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

Cố vấn: TS. GVC Kiều Phương Hảo

12/04/2021