Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

TỔ HÓA HỮU CƠ

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Quang Hợp

Tổ Hóa hữu cơ được tách ra từ tổ Hữu cơ - Hóa lý từ năm 2012, hiện nay tổ có 05 viên chức, giảng viên với 04 TS. GVC và 01 Thạc sĩ đang học nghiên cứu sinh. Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác giảng dạy hệ chính quy, vừa làm vừa học, sau đại học và các hoạt động bồi dưỡng giáo viên được nhà trường phân công. Các giảng viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy. Chính vì vậy, công việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy trong giai đoạn hiện nay được thực hiện thường xuyên, qua đó đảm bảo chất lượng giảng dạy góp phần vào sự phát triển chung của khoa và nhà trường.

TS. GVC Chu Anh Vân TS. GVC Dương Quang Huấn

TS. GVC Nguyễn Quang Hợp

TS. GVC Nguyễn Anh Hưng ThS. Nguyễn Xuân Bách

Trong những năm gần đây công tác nghiên cứu khoa học của tổ đặc biệt được đẩy mạnh, các thành tích nghiên cứu đã đạt được của các giảng viên trong tổ tính đến năm 2021 có thể kể đến:

  • 06 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín;
  • 01 bằng sáng chế;
  • 05 đề tài KHCN cáp Bộ GD & ĐT;
  • Ngoài ra, còn hơn 60 bài báo đăng trên các tạp chí, hội nghị uy tín trong nước.

 Các hướng nghiên cứu chính

  • Phân lập các hợp chất thiên nhiên;
  • Tổng hợp hữu cơ;
  • Tổng hợp vật liệu nanocomposite, polymer phân hủy sinh học,…;
  • Nghiên cứu vật liệu hấp phụ trong xử lý môi trường.

Tập thể viên chức, giảng viên tổ Hóa Hữu cơ

Bài viết khác

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

Chủ tịch công đoàn: TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

12/10/2022

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

Bí thư CĐCB: TS. GVC Nguyễn Văn Đại

11/10/2022

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Tổ trưởng: TS. GVC Chu Văn Tiềm

15/06/2021

TỔ HÓA LÝ - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔ HÓA LÝ - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Thế Duyến

10/06/2021

TỔ HÓA VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

TỔ HÓA VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

Tổ trưởng: PGS. TS. GVC Nguyễn Văn Quang

06/06/2021

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

Phó tổ trưởng (phụ trách): TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

05/06/2021

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

Cố vấn: TS. GVC Kiều Phương Hảo

12/04/2021