Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2022 - 2023

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2022 - 2023

Vào 9h00 ngày 19 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường 14/8 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Hoá học đã tổ chức

20/05/2023

Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh”

Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, ngày 29 tháng 12 năm 2022, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/01/2023

Khoa Hóa học tổ chức thành công Hội thảo khoa học cán bộ tháng 12/2022

Khoa Hóa học tổ chức thành công Hội thảo khoa học cán bộ tháng 12/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/12/2022

Các nhóm nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Hóa học HPU2

Các nhóm nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Hóa học HPU2

Hoạt động nghiên cứu khoa học đã và đang được quan tâm và đẩy mạnh trong cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Hóa học

27/10/2022

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa Hóa học tháng 10

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa Hóa học tháng 10

Tên Hội thảo: “Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học các học phần của chương trình

23/09/2022

Sinh viên khoa Hóa học đạt giải cao Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022

Sinh viên khoa Hóa học đạt giải cao Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022

Tiếp nối những thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên các năm trước. Năm 2022, sinh viên khoa Hóa học tiếp tục đạt

12/09/2022

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CHÂU Á NĂNG ĐỘNG

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CHÂU Á NĂNG ĐỘNG

Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ

01/07/2022

Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học, năm học 2021 - 2022

Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học, năm học 2021 - 2022

     Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022, Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học đã được tổ chức thành

23/05/2022

Hội thảo Khoa học

Hội thảo Khoa học "Giáo dục STEM trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018"

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022, ngày 31 tháng 12 năm 2021, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/01/2022

Hội thảo Khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2020-2021

Hội thảo Khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2020-2021

Khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo Khoa học sinh viên năm học 2020-2021 dưới hình thức trực tuyến.

02/06/2021