Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

LIÊN CHI ĐOÀN, LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA HÓA HỌC

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN, LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA HÓA HỌC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lớp

SĐT

Email

1

Đoàn Bá Tráng

Bí thư LCĐ

K47A SPHH

0987708721

217140212089@hpu2.edu.vn

2

Cao Minh Ánh

Phó bí thư LCĐ

K46 SPHH

0967499798

207140212004@hpu2.edu.vn

3

Đoàn Quốc Trung

UV BCH LCĐ, LCH Trưởng.

K45 SPHH

0868961974

195d140212010@hpu2.edu.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Trà

LCH Phó

K46 SPHH

0962813485

207140212022@hpu2.edu.vn

5

Bùi Thị Hương Hoa

UV BCH LCĐ,LCH

K47B SPHH

0368742426

217140212032@hpu2.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thương

UV BCH LCĐ,LCH

K47B SPHH

0392092999

217140212084@hpu2.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thùy Linh

UV BCH LCĐ

K47A SPHH

0972675399

217140212048@hpu2.edu.vn

8

Lường Thị Hương

UV BCH LCĐ

K45 SPHH

0363729293

195d140212006@hpu2.edu.vn

9

Lê Thị Thu Hằng

UV BCH LCH

K45 SPHH

0395886478

195d140212005@hpu2.edu.vn

10

Nguyễn Đăng Khoa

UV BCH LCH

K45 SPHH

0945309566

195d140212007@hpu2.edu.vn

11

Nguyễn Thị Bích Liên

UV BCH LCH

K47B SPHH

0395661442

217140212046@hpu2.edu.vn

12

Nguyễn Thúy Hằng

UV BCH LCĐ

K46 SPHH

0969403794

207140212006@hpu2.edu.vn

13

Dương Hà Hoài Thương

UV BCH LCĐ

K47A SPHH

0363716418

217140212083@hpu2.edu.vn

 

Bài viết khác

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

Chủ tịch công đoàn: TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

12/10/2022

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

Bí thư CĐCB: TS. GVC Nguyễn Văn Đại

11/10/2022

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Tổ trưởng: TS. GVC Chu Văn Tiềm

15/06/2021

TỔ HÓA HỮU CƠ

TỔ HÓA HỮU CƠ

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Quang Hợp

10/06/2021

TỔ HÓA LÝ - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔ HÓA LÝ - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Thế Duyến

10/06/2021

TỔ HÓA VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

TỔ HÓA VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

Tổ trưởng: PGS. TS. GVC Nguyễn Văn Quang

06/06/2021

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

Phó tổ trưởng (phụ trách): TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

05/06/2021

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

Cố vấn: TS. GVC Kiều Phương Hảo

12/04/2021