Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "dai hoi lien chi doan"

Đại Hội Đại Biểu Liên Chi Đoàn Khoa Hóa Học, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại Hội Đại Biểu Liên Chi Đoàn Khoa Hóa Học, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Đại biểu Liên Chi đoàn khoa Hóa Học, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã thành công tốt đẹp!

30/05/2022