Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

TỔ HÓA LÝ - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Thế Duyến

Tổ Hóa lý - Hóa Công nghệ và Môi trường được thành lập vào năm 2012. Hiện nay, tổ có 04 viên chức, giảng viên gồm: 03 TS. GVC và 01 Tiến sĩ.

TS. GVC Nguyễn Thế Duyến

TS. GVC Lê Cao Khải

TS. Trần Quang Thiện

TS. GVC Đỗ Thủy Tiên

Tổ có các cán bộ trẻ và tâm huyết, được đào tạo bài bản trong các trường đại học, học viện uy tín trong nước và quốc tế. Hoạt động nghiên cứu và giảng dạy của tổ luôn gắn liền với thực tiễn và có sự hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu uy tín và các trường phổ thông. Các giảng viên trong tổ đã chủ nhiệm và tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp Quốc Gia, cấp Bộ.

Các hướng nghiên cứu chính

  • Vật liệu nguồn cho tế bào năng lượng vi sinh;
  • Công nghệ xử lý môi trường, xử lý thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nước thải dệt nhuộm;
  • Vật liệu chấm lượng tử, vật liệu siêu xốp, vật liệu điện cực, tin học trong Hóa học,... .

Tập thể viên chức, giảng viên tổ Hóa lí - Công nghệ và Môi trường

Bài viết khác

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

CÔNG ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

Chủ tịch công đoàn: TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

12/10/2022

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

Bí thư CĐCB: TS. GVC Nguyễn Văn Đại

11/10/2022

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TỔ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Tổ trưởng: TS. GVC Chu Văn Tiềm

15/06/2021

TỔ HÓA HỮU CƠ

TỔ HÓA HỮU CƠ

Tổ trưởng: TS. GVC Nguyễn Quang Hợp

10/06/2021

TỔ HÓA VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

TỔ HÓA VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

Tổ trưởng: PGS. TS. GVC Nguyễn Văn Quang

06/06/2021

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

TỔ HÓA PHÂN TÍCH

Phó tổ trưởng (phụ trách): TS. GVC Nguyễn Thị Huyền

05/06/2021

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

Cố vấn: TS. GVC Kiều Phương Hảo

12/04/2021