Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "Khoa hóa học"

Chào mừng Kỷ niệm 44 năm thành lập Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Chào mừng Kỷ niệm 44 năm thành lập Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Hoà chung trong không khí vui tươi, phấn khởi kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 44 thành lập

19/12/2022

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 55 thành lập Trường và 44 năm thành lập khoa Hóa học

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 55 thành lập Trường và 44 năm thành lập khoa Hóa học

Hòa chung không khí Chào mừng Kỷ niệm 55 thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Hóa học trân trọng kính mời

29/11/2022

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA HÓA HỌC

Bí thư CĐCB: TS. GVC Nguyễn Văn Đại

11/10/2022

Đại Hội Đại Biểu Liên Chi Đoàn Khoa Hóa Học, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại Hội Đại Biểu Liên Chi Đoàn Khoa Hóa Học, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Đại biểu Liên Chi đoàn khoa Hóa Học, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã thành công tốt đẹp!

30/05/2022

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

Cố vấn: TS. GVC Kiều Phương Hảo

12/04/2021