Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "tuyen sinh"

Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2023

Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2023

Chi tiết xem tại: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/

30/07/2023

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 - ĐỢT 2

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 - ĐỢT 2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã ra thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 - ĐỢT 2, trong đó có 06 chỉ

11/10/2022