Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2023

Thời gian nộp hồ sơ: từ 8h00 ngày 16/2/2023 đến 17h00 07/4/2023

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Các mẫu Phụ lục kèm theo:
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3, Mẫu hồ sơ.

Bài viết khác