Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa Hóa học tháng 10

Tên Hội thảo: “Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học các học phần của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học theo hướng phát triển năng lực”. 

Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 26 tháng 10 năm 2022.

Thành phần tham gia:
✓ Đại biểu dự: Lãnh đạo Trường ĐHSP Hà Nội 2 (mời dự), đại diện Phòng KHCN&HTQT và các đơn vị có liên quan;
✓ Các báo cáo viên, các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục; giảng viên khoa Hoá học.
✓ Nghiên cứu sinh, học viên cao học và mọi người quan tâm.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, học viên cao học và các em sinh viên tham gia viết bài và báo cáo tại Hội thảo.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Bài viết khác

Sinh viên khoa Hóa học đạt giải cao Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022

Sinh viên khoa Hóa học đạt giải cao Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022

Tiếp nối những thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên các năm trước. Năm 2022, sinh viên khoa Hóa học tiếp tục đạt

12/09/2022

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CHÂU Á NĂNG ĐỘNG

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CHÂU Á NĂNG ĐỘNG

Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ

01/07/2022

Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học, năm học 2021 - 2022

Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học, năm học 2021 - 2022

     Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022, Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học đã được tổ chức thành

23/05/2022

Hội thảo Khoa học

Hội thảo Khoa học "Giáo dục STEM trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018"

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022, ngày 31 tháng 12 năm 2021, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/01/2022

Hội thảo Khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2020-2021

Hội thảo Khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2020-2021

Khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo Khoa học sinh viên năm học 2020-2021 dưới hình thức trực tuyến.

02/06/2021