Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "hoi thao khoa hoc"

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học "Thách thức và định hướng việc làm cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học” năm 2023

Vào 14h ngày 25/9/2023 tại Hội trường A1, Khoa Hoá học đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Thách thức và định hướng

26/09/2023

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2022 - 2023

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2022 - 2023

Vào 9h00 ngày 19 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường 14/8 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Hoá học đã tổ chức

20/05/2023

Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh”

Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, ngày 29 tháng 12 năm 2022, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/01/2023

Khoa Hóa học tổ chức thành công Hội thảo khoa học cán bộ tháng 12/2022

Khoa Hóa học tổ chức thành công Hội thảo khoa học cán bộ tháng 12/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/12/2022

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa Hóa học tháng 10

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa Hóa học tháng 10

Tên Hội thảo: “Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học các học phần của chương trình

23/09/2022

Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học, năm học 2021 - 2022

Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học, năm học 2021 - 2022

     Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022, Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học đã được tổ chức thành

23/05/2022

Hội thảo Khoa học

Hội thảo Khoa học "Giáo dục STEM trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018"

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022, ngày 31 tháng 12 năm 2021, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/01/2022

Hội thảo “Tham vấn về Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm  Hóa học dạy bằng tiếng Anh”

Hội thảo “Tham vấn về Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học dạy bằng tiếng Anh”

     Vào 14h00 ngày 22/12/2021, Khoa Hóa học - Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã tổ chức Hội thảo “Tham vấn về Chương trình đào

22/12/2021