Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "su pham hoa hoc"

Hành trình đến với dải đất miền Trung của sinh viên khóa K45, K46, K47 khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Hành trình đến với dải đất miền Trung của sinh viên khóa K45, K46, K47 khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2023, Đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Hoá học đã có chuyến đi tham quan thực

14/05/2023

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học

Ngày 24/10/2022, Trường ĐHSP Hà Nội 2 phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

25/10/2022

Những trải nghiệm mới từ chuyến thực tế sản xuất tại Lào Cai của sinh viên K46, K47 - Sư phạm Hóa học

Những trải nghiệm mới từ chuyến thực tế sản xuất tại Lào Cai của sinh viên K46, K47 - Sư phạm Hóa học

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời hoàn thành học phần

23/10/2022