Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CHÂU Á NĂNG ĐỘNG

Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CHÂU Á NĂNG ĐỘNG Thời gian tổ chức: ngày 2-3 tháng 12 năm 2022 Địa điểm: tại Hà Nội

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO

Trong những thập kỷ gần đây, ​​quốc tế hóa giáo dục đại học (IoHE) đã trở thành một xu hướng phát triển mạnh trên toàn thế giới. Đặc biệt, tại châu Á, IoHE phù hợp với sự phát triển năng động về kinh tế - xã hội của khu vực. IoHE ở châu Á được biểu hiện từ các cấp độ khác nhau (khu vực, quốc gia, địa phương và thể chế) và trên các khía cạnh khác nhau (chương trình, giảng dạy và học tập, cơ sở vật chất của sinh viên và / hoặc giảng viên, nghiên cứu, xếp hạng). Thực tế, IoHE xuất phát từ nhiều động lực và các tác nhân khác nhau, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, học giả và chuyên gia, sinh viên, phụ huynh, đối tác trong ngành và cộng đồng. Trước đại dịch COVID-19, IoHE ở các nước châu Á thường bị coi là kém phát triển hơn so với các nước phương Tây. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch COVID-19 đã mở ra cơ hội cho các quốc gia và tổ chức châu Á khám phá và giới thiệu các chương trình quốc tế hóa và xuyên quốc gia, khả năng sáng tạo, tận dụng công nghệ kỹ thuật số, các mô hình hợp tác quốc tế mới và nhu cầu thay đổi về giáo dục quốc tế ở châu Á. Ngoài ra, IoHE cũng chịu sự tác động từ quan hệ hợp tác song phương cũng như những thay đổi trong khu vực và trên toàn cầu, trong các mối quan hệ quốc tế và căng thẳng chính trị. Chúng tôi rất vui mừng chào đón các nhà nghiên cứu đến với Hội thảo “Quốc tế hóa giáo dục đại học ở châu Á năng động” (IoHE-DA) để chia sẻ những vấn đề về quốc tế hóa giáo dục trong bối cảnh này. Hội thảo được đồng tài trợ bởi Stars Scholar, hiệp hội dành cho các nhà nghiên cứu học thuật xuyên quốc gia, diễn ra trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội thảo là diễn đàn để thảo luận về các vấn đề quan trọng, các mô hình và xu hướng mới nổi trong IoHE ở châu Á.

Đơn vị Đồng tổ chức: Đại học DEAKIN, Úc; Hiệp hội các nhà nghiên cứu hàn lâm xuyên quốc gia; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Việt Nam; Tạp chí Giáo dục Việt Nam, Việt Nam.

Các chủ đề Hội thảo bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Các chính sách, chiến lược và xu hướng khu vực, quốc gia và thể chế về IoHE ở châu Á;

- Lưu động của sinh viên trong và ngoài nước ở châu Á;

- Quốc tế hóa trong việc giảng dạy, học tập và chương trình giảng dạy của GDĐH ở châu Á;

- Các chương trình và mô hình giáo dục xuyên quốc gia ở châu Á;

- Quốc tế hóa nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia ở châu Á;

- Hợp tác khu vực và bản sắc trong IoHE ở châu Á;

- Tác động của việc thay đổi địa chính trị đối với IoHE ở châu Á;

- Số hóa giáo dục quốc tế ở châu Á;

- IoHE tại châu Á và phát triển bền vững;

- IoHE ở châu Á trong và hậu COVID-19;

Hướng dẫn trình bày tóm tắt và toàn văn bài tham luận

- Bản tóm tắt và bản toàn văn được nộp bằng tiếng Anh Mỹ.

- Bản tóm tắt tối đa 200 từ (bao gồm mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, kết quả nghiên cứu và ý nghĩa) và tiểu sử vắn tắt (tối đa 100 từ). Bản tóm tắt sẽ được phản biện kín bởi hội đồng khoa học quốc tế.

Nếu bản tóm tắt được chấp nhận, tác giả sẽ được mời gửi một bản toàn văn (xem hạn chót bên dưới), bài báo này có thể được xuất bản trong một số Đặc biệt trên Journal of International Students hoặc Policy Futures in Education, tùy thuộc vào kết quả phản biện.

Bản toàn văn nên giải quyết cả các vấn đề lý thuyết và các kết quả nghiên cứu mới, được viết theo thứ tự sau:

- Trang tiêu đề; Tóm tắt; Từ khóa (4-6 từ khóa)

- Giới thiệu về vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu hoặc giả thuyết nghiên cứu

- Tổng quan tài liệu

- Phương pháp nghiên cứu

- Kết quả và thảo luận

- Kết luận

- Lời cảm ơn

- Tài liệu tham khảo (theo APA lần thứ 7)

- Phông chữ: Times New Roman, 12; Khoảng cách: đơn

- Giới hạn từ: 4000 đến 7000 từ

Các báo cáo toàn văn sẽ được phản biện kín và cần đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về tính học thuật và tính độc đáo do các tạp chí đề ra. Các tác giả có thể được yêu cầu nộp bài đã chỉnh sửa trước thời hạn đã nêu.

Các báo cáo đáp ứng đủ các tiêu chí sẽ được chọn để trình bày.

Bản thảo được gửi dưới dạng tài liệu MS Word ở định dạng .docx (không phải là định dạng doc hoặc PDF).

Các báo cáo tóm tắt và toàn văn có thể được gửi trực tuyến qua trang web IHEDA: https://vje.vn hoặc gửi qua email cho ban tổ chức theo địa chỉ iheda@moet.edu.vn.

Công bố

Các bài báo được chấp nhận sẽ được tiếp tục xem xét xuất bản trên số Đặc biệt của các tạp chí có chỉ số của SCOPUS như: Policy Futures in Education (ISSN: 1478-2103, Q2, Scopus); và Journal of International Students (ISSN: 2162-3104, Q2, Scopus). Số Đặc biệt của Journal of International Students sẽ công bố các bài báo chất lượng cao về tình trạng lưu động của sinh viên quốc tế ở Châu Á trong khi Policy Futures in Education sẽ tập trung vào vấn đề quốc tế hóa giáo dục đại học ở Châu Á.

Các bài báo khác được chấp nhận cũng sẽ được đăng trên một số Đặc biệt của Tạp chí Giáo dục Việt Nam (ISSN: 2588-1477, 2815-5572, https://vje.vn).

Hội đồng khoa học

Giáo sư Trần Thị Lý, Đại học Deakin, Australia

Giáo sư Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Giáo sư Fry, Gerald W., Đại học Minnesota, Hoa Kỳ

Giáo sư Hayden, Martin, Đại học Southern Cross, Úc

Giáo sư Marek Tesar, Đại học Auckland, New Zealand

Giáo sư Huỳnh Văn Sơn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giáo sư Trần Trung, Học viện Dân tộc Việt Nam, Việt Nam

Giáo sư Bùi, Hồng T. M., Đại học Thành phố Birmingham, Vương quốc Anh

Phó Giáo sư. Tiến sĩ. Nguyễn Hoàng Phương, Đại học Iowa: Iowa City, IA, United States

Tiến sĩ Trần Lê Hữu Nghĩa, Đại học Quốc gia Australia, Australia

Tiến sĩ Phạm Hùng Hiệp, Đại học Phú Xuân, Việt Nam

Tiến sĩ Andy Nguyễn, Đại học Oulu, Phần Lan

Đăng ký tham dự và thể lệ gửi bài

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Địa điểm tổ chức Hội thảo: Hội trường, Nhà A, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Việt Nam. Địa chỉ: 32, Đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tp. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Mốc thời gian quan trọng:

Hạn nộp tóm tắt: ngày 15 tháng 8 năm 2022

Thông báo về việc chấp nhận/từ chối: ngày 30 tháng 8 năm 2022

Hạn nộp toàn văn: ngày 30 tháng 9 năm 2022

Thông báo bài viết được lựa chọn để xuất bản trong quá trình lập chỉ mục: ngày 15 tháng 10 năm 2022

Quyết định cuối cùng về toàn văn được chọn để xuất bản trên các tạp chí có chỉ số Scopus: ngày 30 tháng 12 năm 2022

Hạn nộp bài chỉnh sửa: ngày 30 tháng 10 năm 2022

Hạn nộp phí tham dự: ngày 30 tháng 10 năm 2022

Ngày hội thảo: ngày 2 - 3 tháng 12 năm 2022

Kinh phí hội thảo

 

Đăng ký và trả phí trước ngày 15.8.2022

Đăng ký và trả phí sau ngày  30.10.2022

  Đối với người nước ngoài

Tham dự hội thảo

(không có báo cáo)

50 USD/ 1.200.000vnđ

70 USD/ 1.500.000vnđ

Đối với người Việt Nam

Tham dự hội thảo

(không có báo cáo)

1.000.000vnđ

1.500.000vnđ

 

Đối với các bài báo toàn văn được chấp nhận tại Hội thảo, tác giả sẽ không phải trả phí tham dự. Các đồng tác giả sẽ tính phí đăng ký của Khách tham dự hội thảo.

Đối với mỗi đại biểutham dự, lệ phí bao gồm phí đăng ký, tổ chức, nước uống và 01 bữa trưa. Phí này không được hoàn lại.

Đối với tác giả của một bài báo toàn văn, lệ phí bao gồm phí đăng ký, thủ tục, xử lý giấy tờ, nước uống và 01 bữa trưa. Đề nghị lưu ý lệ phí hợp lệ cho tác giả chính của bài báo. Các đồng tác giả sẽ tính phí đăng ký của đại biểu tham dự hội thảo.

Phí không được hoàn lại nếu báo cáo không được chọn để trình bày hoặc đưa vào quy trình hội nghị.

Các tác giả của bài báo đã nộp cần đăng ký và thanh toán phí Hội thảo vào hoặc trước thời hạn “Đăng ký cuối cùng”. Đề nghị lưu ý rằng Ban tổ chức không thể xử lý bản báo cáo toàn văn cuối cùng nếu tác giả chưa đăng ký trả phí hội thảo.

Nếu bài báo được chấp nhận đăng trên các tạp chí có chỉ số Scopus / ISI, tác giả có thể trả khoản phí xuất bản khác.

Chi tiết thanh toán:

Số tài khoản: 0021000378986 * Ngân hàng: Vietcombank * Chi nhánh: Hà Nội

Vui lòng ghi rõ “Tên đầy đủ và Khách dự hội thảo hoặc báo cáo toàn văn ILITE20” trên thông tin chuyển khoản.

Phí dịch vụ ngân hàng bổ sung do người tham gia chịu chi phí.

Vui lòng gửi cho Ban tổ chức bản scan biên nhận và Phiếu đăng ký đến iheda@moet.edu.vn sau khi thanh toán. Quý vị cũng có thể đăng ký trực tuyến và tải bản sao biên nhận lên trang web.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung (Tạp chí Giáo dục Việt Nam) tại địa chỉ Chief_editor@moet.edu.vn hoặc email của đơn vị tổ chức Hội thảo: iheda@moet.edu.vn.

Nguồn: Phòng KHCN&HTQT 

Bài viết khác

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học năm học 2023 - 2024

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học năm học 2023 - 2024

Vào 8h00 ngày 16 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường 14/8, khoa Hoá học đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học sinh viên năm

17/05/2024

Hội thảo khoa học khoa Hóa học tháng 4/2024 “Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu định hướng xử lý môi trường”

Hội thảo khoa học khoa Hóa học tháng 4/2024 “Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu định hướng xử lý môi trường”

Vào 9h00 ngày 22 tháng 4 năm 2024 tại Văn phòng khoa Hóa học (803.A1) đã diễn ra hội thảo khoa học “Nghiên cứu và tổng hợp

22/04/2024

Khoa Hóa học tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề

Khoa Hóa học tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Hóa học các hợp chất thiên nhiên"

Vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, tại phòng 803 nhà A1, Khoa Hóa học đã tổ chức thành công hội thảo khoa học "Hóa học các hợp

25/03/2024

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học "Bồi dưỡng giáo viên dạy môn Hóa học đáp ứng Chương trình GDPT 2018" thành công tốt đẹp

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2024, tại phòng 803 nhà A1, Khoa Hóa học đã tổ chức thành công hội thảo khoa học "Bồi dưỡng giáo

23/01/2024

Hội thảo khoa học khoa Hóa học

Hội thảo khoa học khoa Hóa học "Nghiên cứu và công bố trong lĩnh vực quang học"

Vào 15h00 ngày 27/12/2023 tại VPK Hóa học (803.A1), Khoa Hóa học đã tổ chức hội thảo khoa học "Nghiên cứu và công bố trong

28/12/2023

Hội thảo khoa học cấp trường “Ứng dụng vật liệu Nano trong điện tử và quang điện tử: Hiện tại và định hướng phát triển” năm 2023

Hội thảo khoa học cấp trường “Ứng dụng vật liệu Nano trong điện tử và quang điện tử: Hiện tại và định hướng phát triển” năm 2023

Vào ngày 24/12/2023 tại Phòng 207, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tổ chức thành công hội thảo khoa học “Ứng

25/12/2023

Chúc mừng đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học đạt giải thưởng Euréka lần thứ 25 năm 2023

Chúc mừng đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học đạt giải thưởng Euréka lần thứ 25 năm 2023

Vào chiều ngày 26/11/2023, kết quả Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 25 năm 2023

26/11/2023

Đề tài của sinh viên khoa Hóa học đạt giải Nhì - Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên năm 2023

Đề tài của sinh viên khoa Hóa học đạt giải Nhì - Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên năm 2023

Chiều 10/11, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Liên hiệp các Hội

10/11/2023