Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Thông báo tuyển dụng giáo viên cấp THPT tại tỉnh Lào Cai năm 2022

Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai thông báo tuyển 69 giáo viên hợp đồng cấp THPT, trong đó: Toán học: 11; Vật lý: 3; Hoá học: 3; Sinh học: 3; Ngữ văn: 9; Lịch sử: 5; Địa lý: 4; Giáo dục công dân: 4; Giáo dục Quốc phòng: 2; Tin học: 10; Tiếng Anh: 15.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.

Bài viết khác