Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Thông báo kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 23, 24/01/2021

Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 23, 24/01/2021. Xem tại đây

Bài viết khác