Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "CLB NVSP"

Kết quả tuyển thành viên của Câu lạc bộ Nghiệp vụ Sư phạm khoa Hóa học năm học 2022-2023

Kết quả tuyển thành viên của Câu lạc bộ Nghiệp vụ Sư phạm khoa Hóa học năm học 2022-2023

Vào 20h00 ngày 30 tháng 9 năm 2022, CLB Nghiệp vụ Sư phạm khoa Hóa học (M&P) đã tổ chức thành công buổi phỏng vấn tuyển

05/10/2022

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

CÂU LẠC BỘ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA HÓA HỌC (M&P)

Cố vấn: TS. GVC Kiều Phương Hảo

12/04/2021