Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "dot 2"

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 - ĐỢT 2

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 - ĐỢT 2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã ra thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 - ĐỢT 2, trong đó có 06 chỉ

11/10/2022