Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "dai hoi chi doan"

Đại hội các chi đoàn khoa Hoá học nhiệm kỳ 2022 - 2023 thành công tốt đẹp

Đại hội các chi đoàn khoa Hoá học nhiệm kỳ 2022 - 2023 thành công tốt đẹp

Thực hiện kế hoạch của Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2, tính đến ngày 22/9/2022, tất cả 4/4 chi đoàn trực thuộc Liên Chi đoàn

27/09/2022

Đại hội Chi đoàn Cán bộ khoa Hóa học nhiệm kỳ 2022 - 2024 thành công tốt đẹp!

Đại hội Chi đoàn Cán bộ khoa Hóa học nhiệm kỳ 2022 - 2024 thành công tốt đẹp!

Vào 14h00 ngày 27 tháng 4 năm 2022, Chi đoàn Cán bộ khoa Hóa học đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kì 2022 - 2024

03/05/2022