Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "cong trinh thanh nien"

Phát động xây dựng công trình thanh niên chào mừng 55 năm thành lập trường

Phát động xây dựng công trình thanh niên chào mừng 55 năm thành lập trường

Công trình thanh niên Bộ ghế gang khuôn viên nhà A1 là một trong 55 hoạt động của 8 tuần cao điểm chào mừng 55 năm thành

02/11/2022