Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "dai hoi chi doan can bo"

Đại hội Chi đoàn Cán bộ khoa Hóa học nhiệm kỳ 2022 - 2024 thành công tốt đẹp!

Đại hội Chi đoàn Cán bộ khoa Hóa học nhiệm kỳ 2022 - 2024 thành công tốt đẹp!

Vào 14h00 ngày 27 tháng 4 năm 2022, Chi đoàn Cán bộ khoa Hóa học đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kì 2022 - 2024

03/05/2022