Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "44 nam"

Chào mừng Kỷ niệm 44 năm thành lập Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Chào mừng Kỷ niệm 44 năm thành lập Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Hoà chung trong không khí vui tươi, phấn khởi kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 44 thành lập

19/12/2022

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 55 thành lập Trường và 44 năm thành lập khoa Hóa học

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 55 thành lập Trường và 44 năm thành lập khoa Hóa học

Hòa chung không khí Chào mừng Kỷ niệm 55 thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Hóa học trân trọng kính mời

29/11/2022