Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 9/2023, năm học 2023-2024

KẾ HOẠCH SEMINAR - THÁNG 9/2023 - NĂM HỌC 2023 – 2024

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Tổ Hóa hữu cơ

1

Xây dựng kế hoạch dạy học Chapter 2.

Báo cáo trình bày mục tiêu, những nội dung cơ bản và phương pháp dạy học của Chapter 2. Some spectroscopic methods in organic compound structure study

Nguyễn Anh Hưng

9h00 ngày 25 tháng 9 năm 2023

P. 905-A4

 

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

Tổ Vô cơ – Đại cương

2

Thiết kế kế hoạch bài dạy bằng tiếng Anh “Chapter 1: hydrogen-oxygen and water” trong học phần hóa học phi kim

The report deals with the content of

- Objectives

- Teaching equipment and materials

- Teaching Learning Process

Hoàng Quang Bắc

13h, ngày 18/09/2023

P.203 A4

Thành viên tổ VC-DC+ mọi người quan tâm

3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Li2ZnSn2O6:Mn4+

Báo cáo giới thiệu vật liệu mạng nền Li2ZnSn2O6, phương pháp tổng hợp vật liệu huỳnh quang nền Li2ZnSn2O6, nghiên cứu chế tạo , nghiên cứu cấu trúc, hình thái và khảo sát tính chất quang của vật liệu Li2ZnSn2O6 pha tạp Mn4+

Nguyễn Văn Quang

15h, ngày 18/09/2023

P.203 A4

Thành viên tổ VC-DC+ mọi người quan tâm

Tổ Hóa Lý- Phân tích - Môi trường

4

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ huỳnh quang cực tím trong chế tạo thiết bị quan trắc online khí SO2

Trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ huỳnh quang cực tím trong chế tạo thiết bị quan trắc online khí SO2.

TS. Lê Cao Khải

8h00 ngày 11 tháng 9 năm 2023

P.203 A4

Thành viên tổ HL-PT-MT + mọi người quan tâm

5

Xây dựng hệ thống bài tập bằng tiếng Anh chương “Basic principles of thermodynamics”

Seminar thảo luận về kết quả xây dựng hệ thống bài tập bằng tiếng Anh chương “Basic principles of thermodynamics”.

TS. Nguyễn Thế Duyến

10h00 ngày 11 tháng 9 năm 2023

P.203 A4

Thành viên tổ HL-PT-MT + mọi người quan tâm

6

Xây dựng bài tập chương “Acid -base titrations” thuộc học phần “Chemical quantitative methods”

Trình bày kết quả xây dựng bài tập chương “Acid-base titrations” thuộc học phần “Chemical quantitive methods”.

TS. Nguyễn Thị Hạnh

13h00 ngày 11 tháng 9 năm 2023

P.203 A4

Thành viên tổ HL-PT-MT + mọi người quan tâm

Tổ PPDH

7

Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa môn Hóa học 11

Báo cáo đề cập tới các nội dung chính sau:

- Mục tiêu dạy học môn Hóa học 11

- Đặc điểm nội dung môn Hóa học 11

- Khai thác, sử dụng SGK Hóa học 11 trong dạy học theo hướng phát triển năng lực HS

PGS.TS Đào Thị Việt Anh

08h00 ngày 25 tháng 9 năm 2023

P.801-A4

 

Giảng viên tổ PP và

 mọi người quan tâm

8

Phát triển chương trình học phần “Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông”.

Báo cáo đề cập tới các nội dung chính sau:

- Phân tích, rà soát và chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra học phần trong đề cương chi tiết của môn PPDH môn KHTN.

- Đề xuất chỉnh sửa nội dung dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá của môn PPDH môn KHTN.

TS. Chu Văn Tiềm

10h00 ngày 25 tháng 9 năm 2023

P.801-A4

 

Giảng viên tổ PP và

 mọi người quan tâm

 

Ấn định danh sách có 08 seminar.

TS Nguyễn Thị Hạnh - Trợ lý Khoa học  

Bài viết khác