Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 9, năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH SEMINAR - THÁNG 9/2022 - NĂM HỌC 2022 – 2023

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Tổ Hóa hữu cơ

1

Thiết kế hệ thống bài tập tích hợp theo hướng tiếp cận đánh giá PISA.

- Tìm hiểu về PISA

- Đề thi trong PISA

- Thiết kế hệ thống bài tập tích hợp theo hướng tiếp cận PISA

TS. Dương Quang Huấn

10:00 Thứ 6, ngày

23/9/2022

P. 908-A4/ Online

http://meet.google.com/

nej-hgqr-biq

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

2

Giới thiệu kế hoạch bài dạy chuyên đề 10.3- SGK hoá học 10 bộ sách Cánh diều

Báo cáo giới thiệu kế hoạch dạy 09 tiết tự chọn của chuyên đề 10.3 trong sgk Hoá học 10 bộ sách Cánh diều đồng thời đưa ra những bàn luận để có cách nhìn chung giữa 03 bộ sách hiện hành.

TS. Chu Anh Vân

14h30

ngày 12/9/2022

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

3

Phương pháp hấp phụ xử lý ô nhiễm môi trường nước

Trình bày tổng quan về phương pháp hấp phụ ứng được ứng dụng trong việc xử lý ô nhiễm môi trường trong nước bởi các hóa chất.

TS. Nguyễn Quang Hợp

10:00 Thứ 6, ngày

30/9/2022

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

Tổ Vô cơ – Đại cương

4

Tìm hiểu về thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành cho nội dung chương “Hydrogen-Oxygen-Water” của môn hóa phi kim.

Báo cáo tập trung các vấn đề chính

- Từ vựng và một số cấu trúc câu về tiếng anh chuyên ngành hóa.

- Nội dung kiến thức chi tiết bằng tiếng anh theo đề cương môn học của chương “Hydrogen-Oxygen-Water”

Hoàng Quang Bắc

13h00 ÷ 15h00, ngày 05/09/2022

Online

https://meet.google.com/npd-dnpo-dod?authuser=0

Thành viên tổ VC+ mọi người quan tâm

Tổ Phân tích

5

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu CAO: Cr3+ phát xạ đỏ/ đỏ xa

Tính chất quang của vật liệu CAO: Cr3+ phát xạ đỏ/ đỏ xa

Nguyễn Thị Huyền

10h00 ngày 29/09/2022

P8.05 A4 /online

Link:

https://meet.google.com/ytf-chxo-mpp

Thành viên tổ PT + mọi người quan tâm

Tổ Hóa lý - CNMT

6

Nghiên cứu cấu trúc của PbO2 trong chất điện li keo bằng phương pháp quét thế tuần hoàn.

-Tổng hợp vật liệu.

- Nghiên cứu hình thái học, phổ CV.

Nguyễn Thế Duyến

14h00 ngày 30/9/2022

Văn phòng khoa /Online

https://meet.google.com/rzu-bayk-fdg?hs=122&authuser=0

Thành viên tổ HL-MT+ mọi người quan tâm

Tổ PPDH

7

Semina về sử dụng sách giáo khoa môn Hóa học 10.

Báo cáo trình bày các điểm mới và khác biệt trong môn Hóa học 10. Hình thành và phát triển các năng lực trong SGK Hóa học 10 như thế nào?

PGS.TS. Đào Thị Việt Anh

8h00, ngày 29/9/2022

Online

https://meet.google.com/pmo-bqht-tze?authuser=1

Giảng viên tổ PP; và mọi người quan tâm

8

Semina: Biên soạn nội dung Chapter 3. Content of teaching chemistry in high schools, sách giáo trình General issues of chemical teaching methods in high schools.

Báo cáo trình bày mục tiêu, những nội dung cơ bản và phương pháp dạy học của Chapter 3. Content of teaching chemistry in high schools, sách giáo trình General issues of chemical teaching methods in high schools.

PGS.TS. Đào Thị Việt Anh

13h30, ngày 29/9/2022

Online

https://meet.google.com/pmo-bqht-tze?authuser=1

Giảng viên tổ PP và mọi người quan tâm

 

Ấn định danh sách có 08 seminar.                                                         

     Trợ lí khoa học: Nguyễn Thị Hạnh                       

      

Bài viết khác