Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 8, năm học 2020 - 2021

 KẾ HOẠCH SEMINAR  –  TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

THÁNG 8 NĂM HỌC 2020 – 2021

 I/ KẾ HOẠCH SEMINA

Tổ Hóa hữu cơ

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Ứng dụng phần mềm Hyperchem tính toán tham số lượng tử.

Báo cáo trình bày về cách cài đặt, các thanh cụ, tính toán một số phân tử.

Nguyễn Anh Hưng

8h ngày 5/8

online

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

2

Xây dựng chủ đề học tập “Liên kết hóa học” hóa học lớp 10

– Viết được công thức Lewis, sử dụng được mô hình VSEPR để dự đoán hình học cho một số phân tử đơn giản.

– Trình bày được khái niệm về sự lai hoá AO (sp, sp2, sp3), vận dụng giải thích liên kết trong một số phân tử (CO2; BF3; CH4;...).

Nguyễn Quang Hợp

10h ngày 5/8

online

Thành viên tổ Hữu cơ và mọi người quan tâm

3

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua biện luận tìm chất phản ứng hết trong bài toán kim loại tác dụng với muối

Báo cáo trình bày về các dạng bài toán biện luận và cách giải trong thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch muối

Dương Quang Huấn

 13h30 ngày 5/8

online

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

4

Xây dựng nội dung chuyên đề học tập hóa học 11phần hóa hữu cơ trong chương trình phổ thông mới

Báo cáo giới thiệu về chuyên đề trải nghiệm, thực hành hóa hữu cơ cùng hệ không gian ảo dễ triển khai trong thực tế.

Chu Anh Vân

15h30 ngày 5/8

online

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

TỔ PPDH

STT

Tên CHỦ ĐỀ SEMINA

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Seminar tổ PPDH: Xây dựng KHGD môn Hóa học và kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu công văn 5512.

Báo cáo trình bày quy trình, cấu trúc xây dựng KHGD môn Hóa học đáp ứng yêu cầu CV 5512

PGS.TS Đào Thị Việt Anh

9h00, thứ 6, ngày 20/8

Online

Giảng viên tổ PP; học viên cao học và  mọi người quan tâm

 

II/ KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

Tổ Hóa hữu cơ

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Kỹ thuật xây dựng đề thi theo MoodleQuiz và đưa lên LMS

Báo cáo hướng dẫn cách cài đặt Moodlequiz và xây dựng câu hỏi dạng easy, đồng thời giới thiệu chi tiết cách định dạng câu hỏi đưa lên hệ thống LMS.

Dương Quang Huấn

14h ngày 3/8

online

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

2

Ứng dụng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân xác định cấu trúc hợp chất thiên nhiên

Báo cáo giới thiệu về phổ NMR 1 chiều và 2 chiều, cách nhận dạng các tín hiệu phổ tương ứng trong xác định cấu trúc phân tử của hợp chất thiên nhiên.

Nguyễn Anh Hưng

16h ngày 3/8

online

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

 TỔ PPDH

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

 Tập huấn về cách viết bài báo NCKH Giáo dục Quốc tế.

Báo cáo tập trung về cấu trúc bài báo NCKH Giáo dục đăng trên tạp chí Quốc tế

PGS.TS Trần Trung

8h30, thứ 3, 10/8/2021

Online

Giảng viên tổ PP, và

 mọi người quan tâm

2

Tập huấn về sử dụng sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên 6.

Báo cáo trình bày cấu trúc và cách sử dụng sách giáo khoa môn KHTN 6

PGS.TS Đặng Thị Oanh

8h30, thứ 5, ngày 26/8/2020

Online

Giảng viên tổ PP; học viên cao học và

 mọi người quan tâm

 TỔ VÔ CƠ – ĐẠI CƯƠNG

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Kỹ thuật viết bài báo quốc tế trong lĩnh vực xử lý môi trường

Báo cáo tập trung về cấu trúc bài báo trong lĩnh vực xử lý môi trường  đăng trên tạp chí Quốc tế

TS. Văn Hữu Tập

-ĐH Thái Nguyên

 

14h ngày 25/8

Online: https://meet.google.com/gte-ndpf-eaq?authuser=0

 

Thành viên tổ VC-ĐC và mọi người quan tâm

Ấn định danh sách có 05 semina và 05 tập huấn chuyên môn.                                                               

                                                                                                                                                                               Người lập danh sách

 

Nguyễn Thị Hạnh

Bài viết khác