Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 8/2023, năm học 2023-2024

                                          KẾ HOẠCH SEMINAR - THÁNG 8/2023 - NĂM HỌC 2023 – 2024

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Tổ Hóa hữu cơ

1

Ứng dụng ChatGPT trong dạy học hoá học

Giới thiệu chung về ChatGPT và một vài thử nghiệm trong giải quyết bài tập hoá học đối với chương trình THPT và đại học.

TS. Chu Anh Vân

8h ngày 28/8/2023

P. 905-A4

 

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

2

Xây dựng kế hoạch dạy học Chapter 1. Fundamentals of organic chemistry  - Học phần General and hydrocarbon

Báo cáo trình bày mục tiêu, những nội dung cơ bản và phương pháp dạy học của Chapter 1. Fundamentals of organic chemistry

TS. Nguyễn Anh Hưng

10h00

28/8/2023

P. 905-A4

 

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

3

Xử lý DDT bằng vật liệu PANi/ lõi ngô (Kết quả đề tài HPU2.UT-2021.12)

Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu PANi/ lõi ngô và xử lý hấp phụ DDT gây ô nhiễm môi trường bằng vật liệu PANi/ lõi ngô

TS. Nguyễn Quang Hợp

13h00

28/8/2023

P. 905-A4

 

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

Tổ Vô cơ – Đại cương

4

Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học trong dạy học chuyên đề học tập 10.1 “Cơ sở hóa học” môn Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh.

Tóm tắt cơ sở lí thuyết, nội dung về việc xây dựng và sử dụng tài liệu tự học trong dạy học chuyên đề học tập 10.1 “Cơ sở hóa học” môn Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh.

Nguyễn Thị Thu Lan

13h, ngày 28/08/2023

P.203 A4

Thành viên tổ VC-DC+ mọi người quan tâm

5

Biên soạn nội dung giảng dạy chương 1 “Cơ sở của nhiệt động học”, học phần Hóa học đại cương 2 bằng Tiếng Anh.

Báo cáo giới thiệu các nguồn tài liệu tham khảo khi biên soạn; cấu trúc trình bày (mục tiêu, nội dung, câu hỏi, bài tập, thuật ngữ/từ vựng) và một số nội dung biên soạn cụ thể của chương 1 bằng Tiếng Anh.

Đăng Thị

Thu Huyền

15h, ngày 28/08/2023

P.203 A4

Thành viên tổ VC-DC+ mọi người quan tâm

Tổ Hóa Lý- Phân tích - Môi trường

6

Trao đổi về ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Hóa học trong giảng dạy

Seminar thảo luận về khả năng triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào giảng dạy bậc đại học.

PGS.TS. Mai Xuân Dũng

9h00 ngày 21 tháng 8 năm 2023

P.203 A4

Thành viên tổ HL-PT-MT + mọi người quan tâm

7

Carbon quantum dots: current status and prospects

Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu quốc tế về chấm lượng tử carbon và xác định các định hướng nghiên cứu tại Khoa hóa

PGS.TS. Mai Xuân Dũng

9h00 ngày 28 tháng 8 năm 2023

P.203 A4

 

Tổ PPDH

8

Xây dựng kế hoạch bài dạy STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 ở trường Trung học cơ sở.

 

Báo cáo đề cập tới cơ sở lí luận về giáo dục STEM; Đặc điểm nội dung và cơ hội khai thác, vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học môn KHTN 8; Phân tích kế hoạch bài dạy STEM minh họa.

TS Chu Văn Tiềm

 

14h00, Thứ 6, ngày 25/8/2023

P.801-A4

 

Giảng viên tổ PP và

 mọi người quan tâm

Ấn định danh sách có 08 seminar.                                                             

                                                                                                                                                         

Bài viết khác