Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 5/2023, năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH SEMINAR - THÁNG 5/2023 - NĂM HỌC 2022 – 2023

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Tổ Hóa VC-ĐC

1

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học các chuyên đề học tập môn Hóa học 10 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sử dụng các phương pháp dạy học và các kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học các chuyên đề học tập hóa 10 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.

Nguyễn Thị Thu Lan

13h, ngày 30/05/2023

P.203-A4

 

Thành viên tổ VC-ĐC và mọi người quan tâm

2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Gd(BO2)3-Y3BO6-GdBO3 pha tạp Eu3+

Báo cáo giới thiệu vật liệu mạng nền borate, phương pháp tổng hợp vật liệu huỳnh quang nền borate, nghiên cứu chế tạo , nghiên cứu cấu trúc, hình thái và khảo sát tính chất quang của vật liệu Gd(BO2)3-Y3BO6-GdBO3 pha tạp Eu3+

Nguyễn Văn Quang

15h, ngày 30/05/2023

P.203-A4

 

Thành viên tổ VC-ĐC và mọi người quan tâm

Tổ PPDH

3

Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong môn Khoa học tự nhiên 7

Báo cáo đề cập tới mục đích, các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá trong môn Khoa học tự nhiên 7.

PGS.TS Đào Thị Việt Anh

13h00, Thứ 5, ngày 25/5/2023

P801 Nhà A4

Giảng viên tổ PP và  mọi người quan tâm

 

4

Xây dựng và tổ chức hoạt động giáo dục trong môn Khoa học tự nhiên ở trường Trung học cơ sở.

Báo cáo đề cập tới nguyên tắc, quy trình xây dựng và một số biện pháp tổ chức dạy học chủ đề hoạt động giáo dục trong môn Khoa học tự nhiên ở trường Trung học cơ sở.

TS. Chu Văn Tiềm

15h00, Thứ 5, ngày 25/5/2023

P801 Nhà A4

Giảng viên tổ PP và  mọi người quan tâm

Tổ Hữu cơ

5

Triển vọng của hóa dược trong cuộc sống hiện đại

- Thực trạng và giải phát triển ngành dược.

- Một số ví dụ cụ thể ứng dụng sản xuất dược phẩm.

TS. Nguyễn Anh Hưng

9h00 ngày 26/05/2023

Phòng 905 - nhà A4

Thành viên tổ Hữu cơ và mọi người quan tâm

 Ấn định danh sách có 05 seminar.                                                             

                                                                                                                                                                               TS Nguyễn Thị Hạnh - TLKH

Bài viết khác