Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 5/2022, năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH SEMINAR - THÁNG 5/2022

NĂM HỌC 2021 – 2022

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Tổ Hóa hữu cơ

1

Các công nghệ lọc nước uống

Trình bày tổng quan các công nghệ lọc nước uống hiện nay đang sử dụng hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới.

Dương Quang Huấn

14h30 ngày

09/5/2022

P9.06 nhà A4

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

Tổ Vô cơ – Đại cương

2

Thiết kế KHBD phần chương "Phản ứng oxi hóa – khử. Hóa học và dòng điện", học phần Hóa học đại cương 2 để phát triển năng lực tự học của SV

Thiết kế một KHBD minh họa cho chương "Phản ứng oxi hóa – khử. Hóa học và dòng điện", học phần Hóa học đại cương 2 để phát triển năng lực tự học của SV.

Nguyễn Thị Thu Lan

13h, ngày 27/05/2022

VP khoa Hóa học

(P.2.06 nhà A4)

Thành viên tổ VC+ mọi người quan tâm

3

Xây dựng đề thi học phần Hóa học đại cương 2 bằng Tiếng Anh.

Báo cáo tập trung giới thiệu cách thức xây dựng đề thi học phần Hóa học đại cương 2 đào tạo bằng Tiếng Anh.

Đăng Thị Thu Huyền

15h, ngày 27/05/2022

 VP khoa Hóa học

(P.2.06 nhà A4)

 

Thành viên tổ VC+ mọi người quan tâm

Tổ Hóa Lí – CN Môi trường

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của ZnO đến tính chất quang điện hóa của TiO2

-Tổng quan về nước ZnO, TiO2.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của ZnO đến tính chất quang của TiO2.

TS. Nguyễn Thế Duyến

15h00 ngày 25/5/2022

 

Văn phòng Khoa/Online

https://meet.google.com/rzu-bayk-fdg?hs=122&authuser=0

Thành viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm

Tổ Phân tích

5

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu CAO: Mn4+ phát xạ đỏ

Các tính chất quang của vật liệu CAO: Mn4+ phát xạ đỏ

Nguyễn Thị Huyền

08h00 ngày 25/05/2022

P8.05 A4

Link: https://meet.google.com/wqf-ixib-ktg?hs=122&authuser=2

Thành viên tổ PT + mọi người quan tâm

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Ga2O3:Cr3+

Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Ga2O3:Cr3+

Vũ Thị Kim Thoa

10h00 ngày 25/05/2022

P8.05 A4

Link: https://meet.google.com/wqf-ixib-ktg?hs=122&authuser=2

 

Thành viên tổ PT + mọi người quan tâm

Tổ PPDH

7

Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong môn Khoa học tự nhiên

Báo cáo trình bày công cụ kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong môn Khoa học tự nhiên

PGS. TS. Đào Thị Việt Anh

9h30, thứ 4, 25/5/2022

Online

https://meet.google.com/twr-mgvx-wey?authuser=1

Giảng viên tổ PP

và mọi người quan tâm

 

Ấn định danh sách có 07 seminar.       

ThS. Nguyễn Thị Hạnh - Trợ lí khoa học

Bài viết khác