Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 12/2022, năm học 2022-2023

                                                 KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 12/2022, NĂM HỌC 2022 – 2023

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Tổ Vô cơ – Đại cương

1

Xây dựng ngân hàng đề thi Khoa học Tự nhiên 2 bằng Tiếng Anh.

Báo cáo tập trung giới thiệu cách xây dựng các câu hỏi tự luận thuộc ngân hàng đề thi đánh giá học phần Khoa học Tự nhiên 2 đào tạo bằng Tiếng Anh.

Đăng Thị Thu Huyền

13h, ngày 28/12/2022

P.902 A4

 

Thành viên tổ VC-ĐC và mọi người quan tâm

2

Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học bài “Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs” của chuyên đề học tập “Cơ sở hóa học” môn Hóa học 10 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.

Báo cáo thiết kế kế hoạch bài dạy vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học bài “Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs” của chuyên đề học tập “Cơ sở hóa học” môn Hóa học 10 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.

Nguyễn Thị Thu Lan

15h, ngày 28/12/2022

P.902 A4

 

Thành viên tổ VC-ĐC và mọi người quan tâm

Tổ Phân tích

3

Thiết kế video bài giảng phục vụ giảng dạy trực tuyến (các nguyên nhân gây sai lệch khỏi định luật Beer).

Video bài giảng phục vụ giảng dạy trực tuyến (các nguyên nhân gây sai lệch khỏi định luật Beer).

Vũ Thị Kim Thoa

09h30 ngày 29/12/2022

P8.05 A4

 

Thành viên tổ PT + mọi người quan tâm

Tổ PPDH

4

Seminar tổ PPDH: Thiết kế kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Báo cáo trình bày quy trình thiết kế, cấu trúc kế hoạch dạy học môn KHTN 7 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

PGS.TS Đào Thị Việt Anh

14h00, thứ 5, ngày 29/12/2022

VPK, Tầng 8, nhà A1

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

 

Ấn định danh sách có 04 seminar.                                                               

                                                                                                 Nguyễn Thị Hạnh - Trợ lý khoa học

Bài viết khác