Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 12, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA HÓA HỌC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 2 tháng 12  năm 2020

 

                                           KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 12 NĂM HỌC 2020 - 2021

 TỔ PPDH

 

STT

Tên CHỦ ĐỀ SEMINA

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Dạy học phần Kiến thức cơ sở hóa học chung trong chương trình môn Hóa học 2018

Báo cáo “Tiếp cận phương pháp quang phổ trong chương trình phổ thông mới 2018"trình bày một số nội dung liên quan đến việc dạy học nội dung liên quan đến Phổ trong chương trình môn Hóa học ở trường phổ thông

Chu Anh Vân

13h30 ngày 26/12/2020

Offline

Giảng viên tổ PP; học viên cao học; GV môn Hóa học trường THPT Xuân Hòa và THPT Đa Phúc và

 mọi người quan tâm

 TỔ VÔ CƠ – ĐẠI CƯƠNG

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Áp dụng phương pháp dạy học hợp đồng trong dạy học bài “Nguyên tử nhiều electron”, học phần Hóa học đại cương 1

Xây dựng nội dung kế hoạch bài dạy bài “Nguyên tử nhiều electron”, học phần Hóa học đại cương 1, theo phương pháp dạy học hợp đồng

Nguyễn Thị Thu Lan

13h00 ngày 30/12/2020

Văn phòng khoa Hóa học

(P.2.06 nhà A4)

 

2

TiO2: chế tạo và ứng dụng trong lĩnh vực chiếu sáng

 

Tổng quan về TiO2, các phương pháp chế tạo TiO2. Phương pháp chế tạo và ứng dụng của TiO2 trong lĩnh vực chiếu sáng.

Nguyễn Văn Quang

15h00 ngày 30/12/2020

Văn phòng khoa Hóa học

(P.2.06 nhà A4)

 

 

Ấn định danh sách có 03 seminar.

 

                                                                                                                                     

 

 

 

Bài viết khác