Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 11/2022, năm học 2022 - 2023

KẾ HOẠCH SEMINAR - THÁNG 11/2022 - NĂM HỌC 2022 – 2023

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Tổ Hữu cơ

1

Chapter 1. Overview of organic chemistry

Trình bày các cơ sở biên soạn và nội dung các phần về Đại cương của Hóa hữu cơ

TS. Dương Quang Huấn

TS. Nguyễn Quang Hợp

8h00 ngày

07/11/2022

P. 908-A4

 

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

2

Chapter 2. Spectroscopic methods in organic chemistry and Chapter 3. Saturated hydrocarbons

Trình bày các cơ sở biên soạn và nội dung các phần về Phổ, hydrocarbon no

TS. Dương Quang Huấn

TS. Nguyễn Quang Hợp

8h00

ngày 08/11/2022

P. 908-A4

 

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

3

Chapter 4.  Unsaturated hydrocarbons and Chapter 5. Aromatic hydrocarbons natural source of hydrocarbons

Trình bày các cơ sở biên soạn và nội dung các phần về hydrocarbon không no, hydrocarbon thơm và nguồn hydrocacbon tự nhiên

TS. Dương Quang Huấn

TS. Nguyễn Quang Hợp

8h00 ngày 09/11/2022

P. 908-A4

 

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

4

Compilation of teaching materials for the module Derivatives of hydrocarbons (part 1)

The report outlines the most basic knowledge circuits in the chapters: Organohalies, alcohols-phenols, aldehydes-ketones.

Chu Anh Vân

10h00 ngày

07/11/2022

P. 908-A4

 

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

5

Compilation of teaching materials for the module Derivatives of hydrocarbons (part 2)

The report outlines the most basic knowledge circuits in the chapters: carboxylic acid amine, amino acid.

Chu Anh Vân

10h00

ngày 08/11/2022

P. 908-A4

 

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

6

Compilation of teaching materials for the module Derivatives of hydrocarbons (part 3)

The report outlines the most basic knowledge circuits in the chapters: carbohydrate, polymers.

Chu Anh Vân

10h00 ngày 09/11/2022

P. 908-A4

 

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

Tổ Vô cơ – Đại cương

7

Một số vật liệu phát xạ ánh sáng đỏ và đỏ xa ứng dụng chế tạo LED chiếu sáng cây trồng

Báo cáo tổng quan một số vật liệu phát xạ đỏ, đỏ xa dựa trên các mạng nền khác nhau pha tạp ion Mn4+/Cr3+ định hướng ứng dụng cho LED chiếu sáng cây trồng.

Nguyễn Văn Quang

9h30, ngày 30/11/2022

VPK

 

Thành viên tổ VC-ĐC và mọi người quan tâm

Tổ Phân tích

8

Thiết kế KHBD phần “Phương pháp chuẩn độ tạo phức”, học phần Các phương pháp định lượng hóa học để phát triển năng lực tự học của SV

KHBD phần “Phương pháp chuẩn độ tạo phức”, học phần Các phương pháp định lượng hóa học

Nguyễn Thị Hạnh

13h00 ngày 22/11/2022

P 8.05 A4

 

Thành viên tổ PT + mọi người quan tâm

Tổ Hóa lý - CNMT

9

Nghiên cứu xử lý amoni trong nước của vật liệu composite giữa PANi và vỏ quả cà phê.

-Tổng hợp vật liệu composite

-Nghiên cứu xử lý amoni.

Đỗ Thủy Tiên

10h00 ngày 25/11/2022

Văn phòng Khoa

 

Thành viên tổ HL-MT+ mọi người quan tâm

10

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa nông nghiệp

-Xây dựng ma trận hệ thống câu hỏi.

- Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

Lê Cao Khải

9h30 ngày 29/11/2022

Văn phòng Khoa

 

Thành viên tổ HL-MT+ mọi người quan tâm

Tổ PPDH

11

 Biên soạn nội dung Chapter 5. Organizational form of teaching chemistry in high schools, sách giáo trình General issues of chemical teaching methods in high schools.

Báo cáo trình bày mục tiêu, những nội dung cơ bản và phương pháp dạy học của Chapter 5. Organizational form of teaching chemistry in high schools, sách giáo trình General issues of chemical teaching methods in high schools.

TS Nguyễn Văn Đại, TS Kiều Phương Hảo

14h30, thứ 3, ngày 1/11/2022

VPK

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

12

Trao đổi chuyên môn với GV nhóm Hóa, trường THPT Xuân Hòa, THPT Đa Phúc: Thiết kế kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Báo cáo trình bày quy trình thiết kế, cấu trúc kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

     TS. Chu Văn Tiềm

8h30, thứ 7, ngày 27/11/2022

Online

https://meet.google.com/nvx-pwch-zyt?authuser=1

Giảng viên tổ PP; giáo viên Hóa học THPT Xuân Hòa, THPT Đa Phúc và mọi người quan tâm

 

Ấn định danh sách có 12 seminar.                                                               

                                                                              Nguyễn Thị Hạnh - Trợ lí khoa học

Bài viết khác