Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 1/2022, năm học 2021-2022

 KẾ HOẠCH SEMINAR - THÁNG 1/2022

NĂM HỌC 2021 - 2022

TỔ HÓA HỮU CƠ

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Các hợp chất thiên nhiên từ thảo dược phòng và chữa bệnh cúm.

- Một số hiểu biết về bệnh cúm

- Các hợp chất thiên nhiên sử dụng trong phòng bệnh cúm.

Nguyễn Anh Hưng

14h30 ngày 14/1

Online

meet.google.com/jkr-jfcv-hwm

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm.

 

TỔ HÓA LÝ MÔI TRƯỜNG

 STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian/Link

Địa điểm

Ghi chú

2

Semina chuyên môn cấp Tổ: Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước của vật liệu composite giữa PANi và vỏ cà phê.

- Tổng quan về vật liệu composite PANi và vỏ cà phê.

- Nghiên cứu phương pháp xử lý kim loại nặng.

TS. Đỗ Thủy Tiên

15h00 ngày 14/1/2022

 

Văn phòng Khoa/Online: https://meet.google.com/rzu-bayk-fdg?hs=122&authuser=0

Thành viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

3

Semina Tổ Hóa lý-Môi trường (đề tài KH&CN cấp Bộ B.2020-SP2-01) : Nghiên cứu xử lý amoni trong nước bằng vật liệu zeolite.

- Tổng quan về vật liệu zeolite.

- Nghiên cứu xử lý amoni trong nước bằng vật liệu zeolite.

TS. Nguyễn Thế Duyến

15h00 ngày 21/1/2022

 

Văn phòng Khoa/Online: https://meet.google.com/rzu-bayk-fdg?hs=122&authuser=0

Thành viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

 

TỔ PPDH

STT

Tên semina

Tóm tắt nội dung tập huấn

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

4

Kiểm tra, đánh giá học sinh THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong môn Hóa học

Báo cáo trình bày quy trình thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

PGS. TS. Đào Thị Việt Anh

 9h00, thứ 3, 18/1/2022

https://meet.google.com/yts-apse-yaw?authuser=0

GV tổ PP, SV  và mọi người quan tâm.

 

Ấn định danh sách có 04 semina.        

                                                                                                                                                                              Người lập danh sách

  Trợ lí khoa học - ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Bài viết khác