Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên khoa Hóa học giai đoạn 2017 - 2022 (các bài báo trong nước)

CÁC BÀI BÁO TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

STT

Tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

Số xuất bản

Năm

1

Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Lê Huy,
Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm

Chế tạo cảm biến điện hóa xác định Pb(II) trên cơ sở điện cực màng composit Graphen/ poly(1,5-điaminonaphathalen)

Tạp chí Phân tích
Hóa Lý Sinh học

T23(4), 263-271

2017

2

Đăng Thị Thu Huyền, Lê Thị
Thùy Hương, Lê Quang Trung,
 Đỗ Thị Kiều Loan, Bùi Thị
Thu, Đỗ Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị
Thanh Mai, Mai Văn Tuấn,
Mai Xuân Dũng.

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng chấm lượng tử cacbon pha tạp nitơ ứng dụng phát hiện kim loại nặng

Tạp chí Hóa học

Tập 56, số 6E,
tháng 12 – 2018.

2018

3

Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị
Quỳnh, Lê Thị Hằng, Lê Quang
Trung, Đỗ Thị Thu Hòa, Phạm
Thị Hải Yến, Mai Xuân Dũng.

Tổng hợp polymer nano carbon từ thực phẩm và ứng dụng trong phát hiện ion Pb(II)

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ,
Đại học Thái Nguyên

Tập 189, số 13, 2018.

2018

4

Giáp Văn Hưng, Nguyễn Lê Huy,
 Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị
Tuyết Mai, Nguyễn Tuấn Dung

Chế tạo điện cực graphen/poly(1,8-diaminonaphtalen)-nano bạc ứng dụng phân tích dư lượng kháng sinh cefepime

Tạp chí Khoa học,
Trường ĐHSP Hà Nội 2

Số 70 (12/2020)

2020

5

Nguyễn Thị Kiều Trinh, Nguyễn Việt Anh,
Nguyễn Thị Nhàn, Trần Thị Châu,
Trần Đại Luật, Đỗ Xuân Viêt,
Mai Xuân Dũng, Đăng Thị Thu Huyền

One-step synthesis of actived carbon from sugarcane bagasse

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ,
Đại học Thái Nguyên

Tập 226, số 11, 2021

2021

6

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh

Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình blended learning

Tạp chí Giáo dục

Số 458 (Kì 2 - 7/2019), tr 45-50.

2019

7

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh, Vũ Quốc Trung

Một số biện pháp tăng cường hoạt động tự học môn Hóa học qua việc sử dụng Microsoft Teams của học sinh ở trường Trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

T65 (4), tr. 185-196

2020

8

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh, Vũ Quốc Trung, Kiều Phương Hảo

Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học dự án theo mô hình blended learning

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Số 69 tháng 10/2020, tr 71-85

2020

9

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh và Vũ Quốc Trung

Thực trạng vấn đề tự học, phát triển năng lực tự học và vận dụng mô hình blended learning trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

65(9), tr 203-217

2020

10

Nguyễn Văn Đại, Trương Thị Trang, Bùi Thị Quỳnh Anh, Kiều Phương Hảo, Hà Thị Tuyết

Thực trạng sử dụng Facebook trong dạy học hóa học ở trường Trung học phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc

Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII, tr 414-425.

2020

11

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh, Vũ Quốc Trung, Nguyễn Thị Mỹ Hòa

Thiết kế và sử dụng trò chơi dạy học nhằm nâng cao hứng thú học tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 của học sinh trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Số 71 tháng 2/2021, tr 100-112

2021

12

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh và Vũ Quốc Trung

Vận dụng dạy học dự án theo mô hình blended learning trong môn Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh ở trường trung học phổ thông,

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

66 (2), pp. 3-13

2021

13

Vũ Thị Phương, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Văn Anh

Tổ chức tự học các môn Khoa học bằng Tiếng Anh cho HS Trung học qua website Khan Academy

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số đặc biệt T5/2021

2020

14

Nguyễn Văn Đại, Vũ Thị Phương, Hà Thị Tuyết

Sử dụng Microsoft Teams trong tổ chức hoạt động tự học môn Hóa học cho học sinh ở trường Trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

số 75, tháng 10/2021

2021

15

Nguyễn Văn Đại, Vũ Thị Phương, Kiều Phương Hảo, Chu Anh Vân, Nguyễn Văn Anh

Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM cho học sinh trung học

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

số 74, tháng 8/2021

2021

16

Nguyễn Văn Đại, Trương Thị Trang, Bùi Thị Quỳnh Anh, Hà Thị Tuyết

Phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học dự án về Hydrocarbon no (Hóa học 11) theo mô hình blended learning

Tạp chí KH Trường ĐH Vinh.

50 (3B/2021)

2021

17

Nguyễn Văn Đại

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ hoạt động tự học hóa học của học sinh Trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

tháng 6/2022

2022

18

Nguyễn Văn Đại

Xây dựng và sử dụng các bài tập thực tiễn phần Hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm tăng cường hoạt động tự học của học sinh Trung học phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia

Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IX, tháng 6/2022, Thái Nguyên

2022

19

Mai, Xuan Dzung; Hoang, Quang Bac; Dinh, Thi Cham; Le Quang, Trung; Nguyen, Trong Tung; Duong, Ngoc Huyen; Mai, Van Tuan; Le Dinh, Trong;

Low-Temperature ZnO Thin Film and Its Application in PbS Quantum Dot Solar Cells

VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology

34(3)

2018

20

Long, Phạm Trường; Quỳnh, Nguyễn Thị; Châm, Đinh Thị; Thúy, Doãn Diệu; Loan, Đỗ Thị Kiều; Thu, Bùi Thị; Hà, Bùi Thu; Ngọc, Đỗ Thị Mỹ; Hường, Nguyễn Thị Thanh; Anh, Trần Nhật;

Ảnh hưởng của nhóm chức quang học trên bề mặt đến tính chất quang của chấm lượng tử carbon

TNU Journal of Science and Technology

189(13)

2018

21

Mai Xuân Dũng, Hoàng Quang Bắc, Lê Đình Trọng, Mai Văn Tuấn, Dương Ngọc Huyền

Ảnh hưởng của độ dày lớp chấm lượng tử PbS đến hiệu suất của pin mặt trời cấu trúc Schottky đảo

Tạp chí Hóa học

56(6E1)

2018

22

Mai, Xuan Dung; Mai, Van Tuan; Pham, Truong Long; Nguyen, Thi Mai;

Tuning the emission color of hydrothermally synthesized carbon quantum dots by precursor engineering

VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology

35(1)

2019

23

Dũng, Mai Xuân; Thạo, Tạ Văn; Yến, Trần Hải; Quỳnh, Nguyễn Thị; Long, Phạm Trường; Chung, Nguyễn Trường;

NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH KHÁNG THỂ HCG TRÊN ĐẾ POLYSTYRENE SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH BETA-HCG

TNU Journal of Science and Technology

208(15)

2019

24

Dũng, Mai Xuân; Quỳnh, Nguyễn Thi; Mai, Phạm Thi; Tuyến, Nguyễn Thị; Anh, Nguyễn Thị Lan; Phượng, Nguyễn Thị; Trinh, Nguyễn Thị Kiều; Đức, Vũ Anh; Long, Phạm Trường;

Phương pháp tổng quát tổng hợp chấm lượng tử carbon pha tạp kim loại

TNU Journal of Science and Technology

200(07)

2019

25

Tuấn, Mai Văn; Đức, Vũ Anh; Bách, Nguyễn Xuân; Dũng, Mai Xuân;

Quá trình truyền năng lượng tăng cường giữa các chấm lượng tử carbon ở trạng thái rắn

TNU Journal of Science and Technology

225(6)

2020

26

Dung, Mai Xuan; Quynh, Nguyen Thi; Van Thao, Ta;

A study on the use of carbon quantum dots on HCg immune analysis

TNU Journal of Science and Technology

225(2)

2020

27

Đỗ Thuỷ Tiên, Đào Thị Việt Anh, Chu Văn Tiềm

Thực trạng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Hoá học ở trường Trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc

Tạp chí Hoá học & Ứng dụng.

Số 4

2017

28

Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh

Thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở trường Trung học cơ sở

Trường ĐHSP Hà Nội

Số 62 (4)

2017

29

Đào Thị Việt Anh, Chu Văn Tiềm

Nguyên tắc, quy trình xây dựng chủ đề tích hợp trong môn Khoa học tự nhiên ở trường Trung học cơ sở

Tạp chí khoa học giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội

62(9)

2017

30

Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh

Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

 

2017

31

Nguyễn Thị Thu Lan, Đào Thị Việt Anh, Chu Văn Tiềm

Thực trạng phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm hóa học thông qua dạy học các học phần Hóa học đại cương

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Số 16

2019

32

Nguyễn Thị Thu Lan, Đào Thị Việt Anh, Chu Văn Tiềm

Sử dụng tài liệu tự học các học phần Hoá học đại cương theo phương pháp dạy học hợp đồng nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm Hoá học

Tạp chí Giáo dục

Số đặc biệt tháng 12/2019

2019

33

Đào Thị Việt Anh, Chu Văn Tiềm, Nguyễn Thị Đức Hạnh

Xây dựng kế hoạch nhà trường môn Hoá học 12 và tổ chức dạy học một số chủ đề theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2

Số 66

2020

34

Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh

Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm hóa học thông qua dạy học học phần phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông

Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2

Số 69

2020

35

Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh

Thực trạng phát triển năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục môn Hóa học cho giáo viên ở trường trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Số 40

2021

36

Đào Thị Việt Anh, Chu Văn Tiềm, Nguyễn Thị Minh Lương

Xây dựng kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở trường trung học phổ thông Đa Phúc, Hà Nội

Tạp chí giáo dục

Số đặc biệt kì 1 tháng 4/2021

2021

37

Phạm Thị Bích Đào, Đào Thị Việt Anh, Đào Văn Toàn, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Chu Văn Tiềm, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Thị Phương Thảo

Thiết kế chủ đề dạy học trong sách giáo khoa song ngữ các môn khoa học tự nhiên của trường phổ thông song ngữ Nguyễn Du Viêng Chăn – Lào

Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2

Số 73

2021

38

Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh

Thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học Hóa học ở trường Trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

số 47

2021

39

Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh

Dạy học dự án theo mô hình dạy học kết hợp chủ đề STEM “Điều chế nước giải khát có ga” (Hóa học 11) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh

Tạp chí giáo dục

Số đặc biệt tháng 9/2021

2021

40

Nguyễn Quang Hợp, Lê Xuân Quế

Study on synthesis of PANi/coir material for adsorption of DDT in contaminated soil extracts

Vietnam Journal of Chemistry, International Edition

55(5)

2017

41

Ha Tran Thi, Vo An Quan, Hop Nguyen Quang, Que Le Xuan

Studying of adsorption model of chromium (VI) on polyaniline modified with activated rose myrtle powder and tea residue

The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional an Novel Materials

 

2017

42

Tran Thi Ha, Vo An Quan, Nguyen Quang Hop, Tran Minh Thuy, Nguyen Thi Ngoc, Le Xuan Que

Studying on the adsorption of chromium(VI) on polyaniline modified with activated tea residue

Vietnam Journal of Chemistry

56(5)

2018

43

Nguyễn Quang Hợp, Dương Quang Huấn

Nghiên cứu và đánh giá quá trình tách chiết DDT, DDD, DDE từ đất ô nhiễm bằng hệ dung môi QH3

Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2

số 58 (12/2018)

2018

44

Nguyễn Quang Hợp, Trần Quang Thiện

Sử dụng kỹ thuật điên hóa phân hủy DDT trong dung môi etanol

Tạp chí Công nghiệp hóa chất

số 11/2020

2020

45

Lê Cao Khải, Trịnh Văn Tuyên

Nghiên cứu chế độ cấp khí và
nhiệt độ đến hiệu quả xử lý
nitro trong nước thải sinh hoạt
phân tán bằng hệ thống lọc
sinh học yếm khí-thiếu
khí-hiếu khí cải tiến

Tạp chí Hóa học
& Ứng dụng

Số 2 (38)

2017

46

Lê Cao Khải, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thị Hà, Đoàn Tuấn Linh, Đoàn Thị Anh

Electrocoagulation for ammonium removal in Nam Son landfill leachat

VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences

Vol. 33, No. 2 (2017), 71-77

2017

47

Le Cao Khai, Le Thanh Son, Doan Tuan Linh, Doan Thi Anh

Effect of some effective parametes on COD removal from Nam Son landfill leachate by electrocoagulation

Journal of Science and Technology

Volume: 55, No. 5 (2017), 540-547

2017

48

Le Cao Khai, Le Thanh Son, Trinh Van Tuyen, Doan Thi Anh

Study on leachate treatment after electrocoagulation by bio-filter system

Journal of Science and Technology

Volume: 55, No. 4C (2017), 251-257

2017

49

Le Cao Khai, Trinh Van Tuyen, Le Thanh Son, Doan Tuan Linh, Dao Thi Dung

Study on removing color and TSS of Nam Son landfill leachate by electrococagulation process

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học

Tập 24, Số 1, (2019) 197-201

2019

50

Lê Thanh Sơn, Lê Cao Khải

Nguyên cứu ứng dụng phương pháp Fenton điện hóa để xử lý thứ cấp độ màu của nước rỉ rác bãi rác Nam Sơn sau keo tụ điện hóa

TNU Journal of Science and Technology

204(11), (2019) 199-203

2019

51

Le Thanh Son, Le Cao Khai

Reduction of COD in Nam Son landfill leachate by electro-Fenton as secondary Pretreatment

Vietnam Journal of Science and Technology

57 (6), (2019) 724-733

2019

52

Lê Thanh Sơn, Lê Cao Khải

Nguyên cứu sử dụng điện cục nhôm trong hệ keo tụ điện hóa để xử lý COD của nước rỉ rác bãi rác Nam Sơn

TNU Journal of Science and Technology

225(06), (2020) 38-43

2020

53

Đỗ Thị Lan Hương, Hoàng Quang Bắc, Chu Anh Vân

Chế tạo và thử nghiệm
tính chất của phân urea chậm tan

Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2

69

2021

54

Chu Anh Vân

Thiết kế chủ đề STEM “ethanol rocket” cho học sinh trường
Trung học phổ thông Quỳnh Thọ, Thái Bình

Tạp chí thiết bị giáo dục

233

2021

55

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Tư, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Văn Quang,Trần Thị Kim Nguyệt, Phạm Thành Huy

Khảo sát tính chất quang của vật liệu BaMgAl10O17:(x%Mn4+;x%Mg2+) chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao kết hợp với ủ nhiệt trong môi trường không khí

Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano Tiên tiến – WANN 2017

108- 112

2017

56

Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Tư, Nguyễn Thị Huyền, Lê Tiến Hà, Tống Thị Hảo Tâm, Phạm Thu Nga, Phạm Thành Huy

Khảo sát tính chất quang của vật liệu Sr5(PO4)3Cl:Eu3+ chế tạo bằng phương pháp sol-gel

Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano Tiên tiến – WANN 2017

113- 117

2017

57

Nguyễn Văn Quang, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Tư, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Trí Tuấn, Trần Mạnh Trung, Phạm Thành Huy

Tổng hợp và tính chất huỳnh quang catot của thanh micro-nano ZnS/ZnO

Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano Tiên tiến – WANN 2017

118- 122

2017

58

Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Hoa,Nguyễn Tư, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Trí Tuấn, Phạm Thành Huy

Phát xạ ánh sáng trong cấu trúc đai nano ZnS/ZnO pha tạp Mn

Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano Tiên tiến – WANN 2017

123- 128

2017

59

Dương Xuân Núi, Lương Minh Tuấn, Tạ Thành Long, Nguyễn Vũ Cẩm Bình, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Quảng Trị, Lê Tuấn, Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy, Đào Xuân Việt

Giản đồ pha của mô hình XY tổng quát với tương tác menatic bậc ba

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017

quyển 1,107- 110

2017

60

Trần Thị Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Tư,  Phạm Thành Huy

Tính chất quang của bột huỳnh quang không đất hiếm BaMgAl10-2x: xMn4+,xMg2+ chế tạo bằng phươn pháp sol-gel ứng dụng trong chế tạo LED trắng ấm

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017

quyển 2,560- 564

2017

61

Nguyễn Thị Huyền , Nguyễn Văn Quang

Chế tạo phân hữu cơ khoáng từ vỏ lạc

Tạp chí Hóa học và ứng dụng

3, tr.35(ISN1859-4069)

2018

62

Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thành Huy Nguyễn Tư, Đỗ Quang Trung

Bột huỳnh quang phát xạ đỏ ZnO: Eu3+ hấp thụ vùng blue

Tạp chí Hóa học và ứng dụng

31, 42-44(ISN1859-4069)

2019

63

N. T. Huyền, T. T. K. Nguyệt, D. T. Tùng, N. Tư, Đ. Q. Trung, N. V. Quang, T.T.T. Nga, T. T. Đức, P. T. Huy

TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU BaMgAl10-2xO17:(xMn4+, xMg2+) CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019

quyển 2,564- 568

2019

64

Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Tư Nguyễn Thị Hồng Ngát

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT TỪ CỦA VẬT LIỆU MnFe2O4/C ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ XANH METHYLEN (MB) TRONG NƯỚC

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019

quyển 2,460- 464

2019

65

T. T. K. Nguyệt, Đ. Q. Trung, N. T. Huyền, T. T. Đức, P. T. Huy

ƯU THẾ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU BaMgAl10-2xO17 :x(Mn4+, Mg2+) CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL CITRATE CHO WLED

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019

quyển 2,569- 573

2019

66

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Tư

Chế tạo bột huỳnh quang CaAl12O19:Mn4+ phát xạ đỏ ứng dụng trong nông nghiệp hoặc WLED có CRI cao

Tạp chí Phân tích
Hóa Lý Sinh học

4/2020/ISSN -0868-3224

2020

67

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Tư

TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU CaAl12O19/MgAl2O4 PHA TẠP Cr3+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Tạp chí Phân tích
Hóa Lý Sinh học

4/2020/ISSN -0868-3224

2020

68

Phan Thị Bình, Nguyễn Thị Vân Anh, Mai Thị Thanh Thùy, Mai Thị Xuân, Nguyễn THế Duyến

Electrochemical study on the structure of PbO2 in mixed gel electrolytes during cycling by cyclic voltammetry

Vietnam Journal of Chemistry

59(6)

2021

69

Nguyễn Thế Duyến, Nguyễn Thị Vân Anh, Mai Thị Xuân, Mai Thị Thanh Thùy

Study on characterization of the PANi-SnO2 composite synthesized by electrochemical method

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự

Số đặc san tháng 10/2021

2021

70

Nguyễn Thế Duyến, Mai Thị Xuân, Mai Thị Thanh Thùy

Study on electrochemical properties of Ti-TiO2-PANi composite electrode in brewery wastewater containing glucose

Vietnam Journal of Chemistry

56(4e)

2018

71

Phạm Thị Tốt, Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Thị Bình, Nguyễn Thế Duyến, Mai Thị Thanh Thùy

Ảnh hưởng của ZnO đến tính chất quang điện hóa của TiO2

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2

72

2021

72

Nguyễn Thế Duyến, Văn Hữu Tập, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Văn Quang, Đỗ Thủy Tiên, Trần Quang Thiện, Lê Tiến Hà, Nguyễn Đình Vinh, Đinh Mạnh Đức

Nghiên cứu xử lý chất nhuộm màu Direct black 22 bằng vật liệu zeolite

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Thái Nguyên

227(02)

2022

73

Nguyễn Thế Duyến, Nguyễn Văn Quang, Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên, Nguyễn Thu Huyền, Chu Thị Hồng Huyền, Trần Quang Thiện, Đỗ Thủy Tiên

Nghiên cứu xử lý amoni trong nước bằng zeolite thương mại

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Thái Nguyên

226(08)

2022

74

Nguyễn Thế Duyến, Văn Hữu Tập, Đỗ Thủy Tiên, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Văn Quang

Nghiên cứu xử lý chất nhuộm màu Direct black 22 bằng vật liệu Mg/Al LDH-zeolite

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Thái Nguyên

226(11)

2022

75

Nguyễn Thị Thu Lan

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực tự học của sinh viên trường đại học sư phạm trong dạy học môn Hóa học đại cương 1

Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2

51

2017

76

Hồ Phương Hiền, Nguyễn Bích Ngân,
Vũ Văn Thịnh, Nguyễn Thị Hạnh

Nghiên cứu khả năng phân hủy
Metylen xanh bằng sắt kim loại kết hợp
 với muối kali pesunfat và ứng dụng
 xử lí nước thải dệt nhuộm

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam

6 (3)

2017

77

Nguyen Thi Hanh, Vu Thi Kim Thoa,
Doan Thi Vui, Nguyen Thi Thuong,
Nguyen Thi Bich Loan, Ngo Thuy Dung,
Nguyen Phuong Thao, Nguyen Thi Phuong Ly,
Duong Bich Phuong, Nguyen Trung Kien,
Le Tien Ha

Ảnh hưởng của nồng độ pha tạp
ion Cr3+ đến tính chất quang của vật
liệu ZnAl2O4: Mn2+ chế tạo bằng
phương pháp Sol-gel

Tạp chí KHCN
ĐH Thái Nguyên

208 (15)

2019

78

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bích Việt,
Nguyễn Bích Ngân, Vũ Ngọc Duy

Nghiên cứu quá trình phân hủy
 chất màu hữu cơ bằng
phương pháp oxi hóa nâng cao

TCKH trường
ĐHSP Hà Nội 2

69

2020

79

Nguyễn Thị Phương Ly,
Nguyễn Thị Hạnh,
Nguyễn Văn Quang

Phân hủy quang xúc tác RB21
bằng ánh sáng nhìn thấy sử dụng
 hạt nano ZnO pha tạp Fe3+

Tạp chí Công nghiệp
 Hóa chất

7

2021

80

Nguyễn Thị Bích Việt,
Hồ Phương Hiền, Nguyễn Bích Ngân,
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thúy Hà,
Vũ Ngọc Duy

Nghiên cứu sự khử màu
thuốc nhuộm reactive blue 21
 bởi hệ oxi hóa trên cơ sở
 peroxymonocarbonat

Tạp chí phân tích
Hóa, Lý và Sinh học

26

2021

81

Đoàn Thị Vui,
Nguyễn Văn Quang,
Nguyễn Thị Hạnh

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất
 quang của vật liệu Al2O3-Cr3+
 tổng hợp bằng phương pháp
Sol-gel

Tạp chí Công nghiệp
 Hóa chất

7

2021

82

Nguyễn Thị Bích Việt,
Nguyễn Bích Ngân,
Nguyễn Thị Hạnh,
Vũ Ngọc Duy

Nghiên cứu sự hình thành
 và phân hủy peroxymonocarbonate
 (HCO4-) trong dung dịch

Tạp chí phân tích
Hóa, Lý và Sinh học

26

2021

83

L.Q. Dat, C.V. Anh,
N.H. Tinh, N.T. Duyen,
V.T.K. Thoa, N.T. Hanh,
D.H. Nguyen

Tổng hợp và nghiên cứu
tính chất quang của bột
huỳnh quang K3AlF6:Mn+

SPMS,
NXB Bách Khoa Hà Nội

1

2022

84

N.T.T. Tuyen, N.T. Lan,
C.V. Anh, N.H. Tinh, N.T. Duyen,
V.T.K. Thoa, N.T. Hanh,
 D.H. Nguyen

Nghiên cứu cải thiện độ bền
của bột huỳnh quang
K2SiF6:Mn+ bằng
vật liệu rGO

SPMS,
NXB Bách Khoa Hà Nội

1

2022

85

N.T.T. Tuyen, D.T. Tung,
C.V. Anh, N.H. Tinh, N.T. Duyen,
V.T.K. Thoa, N.T. Hanh,
D.H. Nguyen

Nghiên cứu về sự ảnh hưởng
 nhiệt độ ủ đến tính chất quang
 của bột huỳnh quang
K2SiF6:Mn+

SPMS,
NXB Bách Khoa Hà Nội

1

2022

86

Đỗ Thủy Tiên, Trịnh Văn Tuyên, Ngô Kim Chi

Đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng Cr(VI) của than hoạt tính sản xuất từ vỏ cà phê

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học

tập 23, số 3/2018

2018

87

Do Thuy Tien, Trinh Van Tuyen, Ngo Kim Chi

Experimental results of adsorption of Ni (II) from wastewater using coffee husk based activated carbon

Vietnam Journal of Science and Technology

56 (2C) (2018)

2018

88

Đỗ Thủy Tiên, Trịnh Văn Tuyên, Phan Thị Thanh

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni(II) trong nước của vật liệu nano tổ hợp MnFe2O4@C từ vỏ cà phê

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học

tập 24, số 4/2019

2019

89

Đỗ Thủy Tiên, Nguyễn Thị Huyền

Đánh giá khả năng hấp phụ Ni(II) trong môi trường nước của vật liệu composzit PANi/vỏ quả cà phê

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học

tập 27, số 2/2022

2022

90

Đỗ Thủy Tiên

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ quả cà phê nhằm định hướng xử lý Cr(VI) và Ni(II) trong môi trường nước

Tạp chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

72

2021

91

L. Q. Duong, N. V. Quang, D. H. Nguyen

FAR-RED EMISSION OF CaYAlO4:Mn4+ SYNTHESIZED BY CO-PRECIPITATION METHOD

Vietnam Journal of Science and Technology

58 (2)

2020

92

Nguyễn Văn Quang

Tổng hợp, cấu trúc tinh thể và tính chất quang của bột huỳnh quang Al2O3 đồng pha tạp Cr3+, Mg2+

Tạp chí công nghiệp Hóa chất

5 (2021)

2021

93

Trương Thanh Tâm, Nguyễn Văn Quang, Phạm Thị Lan Hương

Ảnh hưởng của nồng độ Cr3+ đến hiệu suất phân huỷ DB71 của vật liệu Fe3O4-ZnO

Tạp chí công nghiệp Hóa chất

7 (2021)

2021

94

Tran Manh Trung, Nguyen Tu, Nguyen Van Quang,
Do Quang Trung, Pham Thanh Huy

Photoluminescent Properties of Red-emitting AlPO4:Cr3+
Phosphor for Plant Growth LEDs

VNU Journal of Science: Mathematics – Physics

Vol. 37, No. 3

2021

95

Nguyễn Văn Quang, Đoàn Thị Vui, Nguyễn Thị Hạnh

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu α-Al2O3:Cr3+ tổng hợp bằng phương pháp sol-gel

Tạp chí công nghiệp Hóa chất

6 (2021)

2021

96

Nguyễn Văn Quang, Lê Thanh Thảo

Ảnh hưởng nhiệt độ thiêu kết và nồng độ Eu3+ đến cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Al2O3 pha tạp Eu3+

Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học

T26, 4A(2021)

2021

97

Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Hà, Nguyễn Văn Quang, Lê Xuân Thành

Một cách tiếp cận mới điều chế chất phát qiang kẽm silicat pha tạp mangan theo phương pháp kết tủa

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

10 (3)

2021

98

Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Tư, Bạch Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Phương Ly, Lê Thanh Thảo, Ngô Thuỳ Dung, Dương Bích Phương, Nguyễn Thu Thảo, Chu Thị Mai Hương, TRương Thanh Tâm, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Vân Giang

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu huỳnh quang Ca6Y(PO4)5 pha tạp Eu3

Tạp chí Trường ĐHSP Hà Nội 2

Số 71/2021

2021

99

Nguyễn Văn Quang

Tổng hợp và tính chất quang của vật liệu α-Al2O3 pha tạp Mn4+ phát xạ đỏ đậm ứng dụng cho đèn LED chiếu sáng chuyên dụng cây trồng

Tạp chí Bộ khoa học và công nghệ, bản B,

64(3)

2022

100

Vũ Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Mai Anh, Đàm Quang Học

Tổng hợp và tính chất quang của vật liệu α-Al2O3 pha tạp Mn4+ phát xạ đỏ đậm ứng dụng cho đèn LED chiếu sáng chuyên dụng cây trồng

TNU Journal of Science and
Technology

227 (08)

2022

 

Bài viết khác

Chúc mừng đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học đạt giải thưởng Euréka lần thứ 25 năm 2023

Chúc mừng đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học đạt giải thưởng Euréka lần thứ 25 năm 2023

Vào chiều ngày 26/11/2023, kết quả Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 25 năm 2023

26/11/2023

Đề tài của sinh viên khoa Hóa học đạt giải Nhì - Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên năm 2023

Đề tài của sinh viên khoa Hóa học đạt giải Nhì - Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên năm 2023

Chiều 10/11, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Liên hiệp các Hội

10/11/2023

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học "Thách thức và định hướng việc làm cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học” năm 2023

Vào 14h ngày 25/9/2023 tại Hội trường A1, Khoa Hoá học đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Thách thức và định hướng

26/09/2023

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2022 - 2023

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2022 - 2023

Vào 9h00 ngày 19 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường 14/8 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Hoá học đã tổ chức

20/05/2023

Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh”

Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, ngày 29 tháng 12 năm 2022, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/01/2023

Khoa Hóa học tổ chức thành công Hội thảo khoa học cán bộ tháng 12/2022

Khoa Hóa học tổ chức thành công Hội thảo khoa học cán bộ tháng 12/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/12/2022

Các nhóm nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Hóa học HPU2

Các nhóm nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Hóa học HPU2

Hoạt động nghiên cứu khoa học đã và đang được quan tâm và đẩy mạnh trong cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Hóa học

27/10/2022